Neleri kapsar ve neleri kapsamaz?

Neleri kapsar ve neleri kapsamaz?

Nisan 18, 2023 0 Yazar: admin

Otomobiller, motosikletler ve diğer motorlu taşıtlar günümüz hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Sürücülerin bu tür araçları kullanırken çevrelerinde bulunan diğer insanların ve malların güvenliğini sağlamak için, herhangi bir kaza durumunda, yüklenen sorumlulukları karşılamak için, motorlu taşıt sorumluluk sigortası yaptırmak çok önemlidir. Motorlu taşıt sorumluluk sigortası; aracın sahibinin araca ilişkin özel durumlar dışında, üçüncü şahısların zararlarının tazminine yönelik olarak, aracın sürücüsü veya sahibi tarafından meydana gelen kaza sonucu oluşan zararları kapsar. Motorlu taşıt sorumluluk sigortası, kapsam dışı olan durumlar hariç, araca ilişkin özel durumlar, aracın sahibinin kişisel zararları ve aracın sürücüsünün kasıtlı hareketleri dahil olmak üzere, kaza sonucu oluşan zararları tazmin eder. Motorlu taşıt sorumluluk sigortası; aracın sürücüsü veya sahibinin kasıtlı hareketleri, aracın kazasına neden olan kusur, aracın sürücüsü veya sahibinin kişisel zararları veya aracın sahibinin özel durumları dahil olmak üzere, kapsam dışı olan durumlar hariç, üçüncü şahısların zararlarını tazmin etmeye yönelik olarak öngördüğü bir sigortadır.

1.Motorlu Taşıt Sorumluluk Sigortası: Ne Kapsar?

Motorlu taşıt sorumluluk sigortası: Neleri kapsar ve neleri kapsamaz?
Motorlu Taşıt Sorumluluk Sigortası, özellikle araç sahiplerinin araçlarının kullanımı sırasında meydana gelebilecek çeşitli türde zararları önlemek için önemli bir araçtır. Motorlu Taşıt Sorumluluk Sigortası, sigorta sözleşmesi kapsamında, özellikle aracın kullanımı sırasında meydana gelebilecek olası zararları önlemek için aracın sahibine tazminat sağlar. Bu zararlar arasında, aracın kendisi, aracın çarpabileceği kişi veya araçlara, çarpma sonucunda aracın çarpabileceği yapılara, üçüncü şahıslara veya çevreye zarar verebilecek durumlar da dahil olmaktadır. Sigorta sözleşmesi kapsamında, aracın sahibi olası zararlara karşı sigortalanmış olacaktır.

2.Motorlu Taşıt Sorumluluk Sigortası: Ne Kapsamaz?

Motorlu Taşıt Sorumluluk Sigortası, bir sürücünün sürüş sırasında diğer kişilerin veya özellikle araçların zarar görmesine neden olacağı riskleri kapsamaktadır. Ancak, bu sigorta, aracın kendisinin zarar görmesi durumunda koruma sağlamaz. Ayrıca, bu sigorta, aracın kullanım amacı doğrultusunda yapılmış kötü niyetli eylemlerden dolayı ortaya çıkan zararlar da kapsamaz. Ayrıca, aracın kullanımı sırasında, motorlu taşıtın askıya alınmış olduğu veya çalınması durumunda oluşabilecek zararlar, bu sigorta tarafından kapsam dışı bırakılmıştır.

3.Motorlu Taşıt Sorumluluk Sigortası: Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?

Motorlu Taşıt Sorumluluk Sigortası, aracınızın diğer araçlara, yaya ve binalara verebileceği hasarı karşılamak için zorunlu bir sigorta türüdür. Sigorta primi, aracınızın modeline, yaşına, motor gücüne ve sigorta şirketinin kendi uyguladığı prim oranlarına göre hesaplanır.

Sigorta priminizi hesaplamak için, aracınızın modelini, yaşını, motor gücünü ve sigorta şirketinin prim oranlarını belirlemelisiniz. Yaşınız ve modeliniz arttıkça sigorta primi de artacaktır. Aracınızın motor gücü ve sigorta şirketinin kendi uyguladığı prim oranları da sigorta priminizi etkileyebilir.

Sigorta şirketlerinin uyguladığı prim oranları, aracınızın modeli, yaşı ve motor gücüne göre değişebilir. Buna ek olarak, sigorta şirketleri ayrıca aracınızın kullanım amacına göre belirli indirimler ve ek masraflar uygulayabilir.

Motorlu taşıt sorumluluk sigortası primi konusunda karar vermek için, sigorta şirketlerinin aracınızla ilgili uyguladıkları oranlar ve indirimleri araştırmanız ve iki veya daha fazla sigorta şirketiyle karşılaştırma yapmanız önerilir. Böylece, en uygun sigorta primini alacağınıza dair güvenli olabilirsiniz.

4.Motorlu Taşıt Sorumluluk Sigortası: Muafiyet Durumları Nelerdir?

Motorlu Taşıt Sorumluluk Sigortası muafiyeti, özel durumlarda, sigorta şirketinin sorumluluğunu ortadan kaldırmasını veya önlemek için belirli koşullar altında kapsam sağlamasını sağlar. Motorlu taşıt sorumluluk sigortası muafiyeti çoğunlukla aşağıdaki durumlarda vardır:

1. Resmi veya devlet destekli taşıtlar: Resmi veya devlet destekli taşıtlar, motorlu taşıt sorumluluk sigortasından muaf tutulur.

2. İşletmelerin kendi taşıtları: İşletmelerin kendi taşıtlarını kullanmak için geçerli bir sürücü ehliyeti olmayan kişiler tarafından kullanılması halinde, motorlu taşıt sorumluluk sigortası muaf tutulur.

3. İş aracı olarak kullanılan taşıtlar: İş aracı olarak kullanılan taşıtlar, sürücü veya mülkiyet sahibinin çıkarı için kullanılan araçlardır ve motorlu taşıt sorumluluk sigortasından muaf tutulur.

4. Geçici kiralamalar: Geçici kiralama için kullanılan taşıtlara motorlu taşıt sorumluluk sigortası muafiyeti uygulanır.

5. Yabancı kuruluşların taşıtları: Yabancı kuruluşların taşıtlarının kullanılması halinde, motorlu taşıt sorumluluk sigortası muaf tutulur.

6. Resmi mülkler: Resmi mülklerin kullanımı halinde, motorlu taşıt sorumluluk sigortası muaf tutulur.

7. Resmi eğitim kurumlarının taşıtları: Resmi eğitim kurumlarının taşıtlarının kullanılması halinde, motorlu taşıt sorumluluk sigortası muaf tutulur.

8. Zorunlu taşıtlar: Zorunlu taşıtlar, sigorta şirketinin sigorta kapsamına dahil olmaksızın kullanılmaktadır, böylece motorlu taşıt sorumluluk sigortası muaf olur.

Motorlu Taşıt Sorumluluk Sigortası muafiyeti, sigorta şirketinin sorumluluğunu ortadan kaldırmak veya önlemek için belirli koşullar altında kapsam sağlamak için özel durumlarda uygulanır. Yukarıda listelenen muafiyet durumları, bu kapsamın nerede uygulandığını göstermektedir.